Z historie města Třeboň

Počátky města Třeboň sahají asi do poloviny 12. století. V té době na jedné ze stezek procházejících širokým pohraničním hvozdem vznikla malá osada. Celé rozsáhlé území dostal od krále výsluhou první známý člen později rozvětveného rodu Vítkovců, podnikavý Vítek z Prčic.

V polovině 13. století koupili toto území bratři Pelhřim a Ojíř z landštejnské větve Vítkovců. Kolem roku 1300 lze již v Třeboni předpokládat městské opevnění, zesílené zvenčí vodním příkopem. Třeboň se stala střediskem rozšiřujícího se panství. K roku 1341 se označuje jako město a do roku 1366 se objevuje i její český název vedle dosud užívaného Witigenowe a Wittingau. V roce 1366 se vlastníky Třeboně a přilehlého panství stali bratři z Rožmberka, za nichž město nabylo na významu a bohatství. Již následujícího roku založili Rožmberkové v Třeboni klášter, roku 1376 udělili městu tzv. právo měst královských a roku 1378 mu od krále Karla IV. vymohli výsadu na dovoz soli. Koncem 14. století se už město opevňovalo zděnými hradbami a příkopem. Toto opevnění spolu se zesíleným hrádkem a s okolním bažinatým terénem vytvářelo z Třeboně téměř nedobytnou pevnost. Tak tomu bylo i v husitských válkách, kdy město odolalo několikerým útokům.

Největšího rozmachu dosáhla Třeboň v 16. a na počátku 17. století, zejména za vlády posledních dvou Rožmberků, bratří Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Nová éra budování a rozkvětu nastala postavením Jakuba Krčína z Jelčan do čela všeho rožmberského podnikání. Krčínovy hospodářské reformy zasáhly i město Třeboň a jeho nejbližší okolí. Toto šťastné období Třeboně skončilo vpády pasovských vojsk, vymřením Rožmberků a několika zhoubnými požáry.

Roku 1660 se stali novými vlastníky třeboňského panství Schwarzenbergové, v jejichž držení pak zůstalo až do dvacátého století. K oživení jinak poklidného života města došlo v polovině 19. století, kdy se Třeboň stala okresním městem.

Významné změny v životě města nastaly po první světové válce, kdy byl v rámci první pozemkové reformy všechen schwarzenberský hospodářský majetek převeden na stát.

Druhá světová válka si i v Třeboni vyžádala své oběti. Po válce proniká do města první větší průmysl (oděvní závod a zemědělská velkovýroba).

Roku 1960 byl zrušen třeboňský politický okres a město obdrželo lázeňský statut.

Brány do Třeboně

Vstup do města Třeboně střeží 4 mohutné brány. Na západním okraji se prochází Budějovickou branou, vystavěnou v letech 1605 - 1611, na východní straně je to Hradecká brána z let 1525 - 1527, na jižní straně je Svinenská brána a hned za ní Novohradská brána vybudovaná v 1. polovině 16. století. Mezi těmito dvěma branami najdete vstup do pivovaru Regent.

Cesta z Hradecké brány vede do místní části Na Kopečku, kde také najdete náš penzion.

 

Historie rybníkářství

Třeboňsko je položeno na rašeliném a písčitém základu, ve kterém se dobře drží voda. Toto už věděli naši předkové a využili toho k budování rybníků, které pak sloužili k hlavní obživě místního obyvatelstva. V době, kdy se vlastníky Třeboně stali Rožmberkové (14. století), se začali zakládat první rybníky. V 15. stolení se rybníkářství na Třeboňsku výrazně rozvíjelo, v této době vznikla Zlatá stoka - významný vodní kanál. Ta odváděla vodu u Třeboňska. V 16. a 17. století se pak rybníky budovaly nejvíce, vznikl největší rybník v ČR Rožmberk, Svět a další významní velikáni.

Na Třeboňsku najdete více než 450 rybníků s umělými vodními kanály a je považováno za centrum českého rybníkářství. Mezi rybníky prochází hustá síť turistických tras a cyklostezek, které často vedou po rybničních hrázích s mohutnými staletými duby.

 

Historické památky v Třeboni

Mezi historické památky Třeboně patří zámek, pivovar Regent, Schwarzenberská hrobka, divadlo J.K Tyla, kostel sv. Jiljí nebo a historické centrum města. Dá se řící, že to nejzajímavější najdete v centru města, které je vzdálené 1,5 km do našeho ubytování v Třeboni Na Kopečku.

Podrobné informace >>

 

ubytování Třeboň penzion Na Kopečkuubytování v chatě Třeboňubytování Třeboňubytování Třeboň penzionceník ubytování Třeboňkontakt ubytování Třeboňapartmán Třeboň

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout